Generalforsamlinger | Lindehøj Sogn

Generalforsamling

 

Som indledning til generalforsamlingen blev Morten Kallestrup valgt som referent og Svend valgt som dirigent.

 

  1. Årsberetning ved formanden - Simon Due.

Bestyrelsen består af Simon Due, Morten Kallestrup og Ely Jensen, som er valgt af generalforsamlingen. Lars Juul, Svend Pedersen, Preben Schousboe som er udpeget af menighedsrådet.

Der er den seneste tid kommet flere til kirken, og vi har haft fokus på at informere dem om støtteforeningen også. Foreningen har eksisteret i 14 år. Det er vigtigt at støtte Børne- og ungdomsarbejdet både med forbøn og støtte, og det sker også.

Det har været et godt år for både støtteforeningen og B&U arbejdet. Som det kan læses i Jonas nyhedsbrev fra januar (som blev sendt ud i forbindelse med indkaldelsen). Simon fortalte om de mange forskellige aktiviteter både for kirkens børn og for skoler mm.

Der bliver gjort noget

I det forgangne år har vi fået lavet en ny folder for støtteforeningen. Vi vil i fremtiden også gøre noget for at vise folderen frem og gøre opmærksom, så alle der kommer fast i kirken ved hvad støtteforeningen er.

Der både kommer og går medlemmer i løbet af året, og sådan har det altid været.

Der var 47 bidragsyderen i 2018. Dette er 2 flere end 2017.Bidragsyderne dækker ofte over hele husstande.

 

Regnskabsaflæggelse og godkendelse ved Simon Due.

Kollekten i 2018 er steget en del. Året giver et overskud på 26.079,23 kr. Dette er rigtigt godt i forhold til vi tidligere har haft udfordringer med at få regnskabet til at balancere. Ca. 40% af indtægterne kommer i januar måned.

 

  1. Valg af bestyrelsesmedlem, revisor og suppleanter.
    1. Bestyrelsen

På valg var Morten Kallestrup som tog imod genvalg og blev valgt.

  1. Revisor

Karin Christiansen ønskede at genopstille og blev valg.

  1. Revisorsuppleant

Anders Kofoed Pedersen blev valgt som revisorsuppleant.

 

  1. Evt. forslag fra medlemmerne.

Der var ingen indkomne forslag fra medlemmerne.

 

  1. Evt. stadfæstelse af vedtægtsændringer.

Der var ingen forslag til vedtægtsændringer.

 

  1. Eventuelt.

Jonas har søgt om penge til efteruddannelse hvor Støtteforeningen også giver halvdelen af dette.

Støtteforeningen giver tilskud hvis der er personer der ikke har råd til at deltage i sommerlejre.  

 

Konstituering

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følger:

Formand: Simon Due

Kasserer: Ely Jensen

Referent: Morten Kallestrup

Repræsentanter fra menighedsrådet: Preben Schousboe, Lars Juul, Svend Pedersen.

 

Referat fra generalforsamlingen 2019 (411 KB)

Referat fra generalforsamlingen 2018 (1366 KB)

Referat fra generalforsamlingen 2017 (60 KB)

Referat fra generalforsamlingen 2016 (94 KB)

Referat fra generalforsamlingen 2015 (574 KB)

Referat fra generalforsamlingen 2014 (71 KB)

Referat fra generalforsamlingen 2013 (76 kB)

Referat fra generalforsamlingen 2012 (72 kB)

Referat fra generalforsamlingen 2011 (85 kB)

Referat fra generalforsamlingen 2010 (75 kB)

Referat fra generalforsamlingen 2009 (75 kB)

Referat fra generalforsamlingen 2008 (70 kB)

Referat fra generalforsamlingen 2007 (62 kB)

Referat fra generalforsamlingen 2006 (74 kB)

Referat fra ekstraordinær generalforsamling 2005 (132 kB)