Menighedsplejen tilbyder frivilligt diakonalt omsorgsarbejde i sognet, herunder akut økonomisk hjælp.
Af menighedsplejens opgaver udover de særskilt omtalte kan nævnes:

  • Frivillig aflastningstjeneste for pårørende, der passer syge og døende i hjemmet.
  • Samtalegrupper om kristendom og tro.
  • Nødhjælp og julehjælp

Målgruppe

Alle

Mødested & tid

Kontakt Lise Wanning Vognstrup for nærmere information om mødested og tid.

Kontakt

Kirsten Astafanos 51 50 73 23 kirsten@lindehojkirke.dk
Lise Wanning Vognstrup   51 41 76 56 lise@wanning-vognstrup.dk