Mosaikgudstjenesterne er gudstjenester for hele familien!

Vi kalder dem mosaik-gudstjenester, fordi der indgår en række elementer, som alle hænger sammen med gudstjenestens tema, og som tilsammen giver en helhed - altså en mosaik.

Sang og musik

Ved Mosaikgudstjenesterne er der næsten altid rytmisk musik og moderne sange. Det er ofte frivillige, der står for musikken, ligesom med mange andre elementer i gudstjenesten.

Også for børn

Vi forsøger at have et par børnesange og et festligt indslag i begyndelsen af gudstjenesten, som både børn og voksne kan få noget ud af.

Senere, når de voksne skal have en prædiken, går børnene til Børnekirke. Ved Mosaikgudstjenester er Børnekirken som regel delt i hhv. små og store børn. Børnekirke er sang, bibelfortælling, lege og meget mere. Det er mange forskellige frivillige medhjælpere, der står for Børnekirke, og de er rigtig gode til det! Børnekirken slutter som regel, sådan at børnene kan nå at være med til nadveren.

Bedestationer

Ved Mosaikgudstjenester vil vi gerne give menigheden mulighed for at deltage aktivt i gudstjenesten. En af måderne, det kan ske på, er ved at benytte vores bedestationer. Efter prædikenen er der mulighed for fx. at skrive en bøn, tænde lys, gå til forbøn, modtage syndsforladelse m.m. Alle er velkomne til at deltage i dette, og i det tidsrum, der er bedestationer, synger vi nogle sange.

Installation

Vi gør meget ud af at lave en installation til hver Mosaikgudstjeneste. Vi ønsker at styrke kreativiteten i vores gudstjenester og i tilbedelse. Installationerne er ofte en god hjælp til at minde os om gudstjenestens tema senere.

Vi håber, du har lyst til at komme til Mosaikgudstjeneste! Mosaikgudstjenesterne ligger altid kl. 10.30.