Sådan bruges Bibelen bl.a. i '2730 Herlev'

Bibelen bruges på mange forskellige måder. Her vil vi gerne vise et lille udsnit af, hvordan mennesker samles for at læse og studere Bibelen i Herlev.

 

Bibelen for skolebørn

Kirken har forskellige tilbud til skolerne i sognet, som på forskellige måder præsenterer Bibelens fortællinger for eleverne.

Et af disse tilbud er På sporet af Jesus, hvor klasserne møder forskellige mennesker, som har haft et møde med Jesus. Alle disse mennesker fortæller børnene hver deres historie, så børnene på den måde får et samlet indtryk af, hvem Jesus var. 

Et andet tilbud er Bibeleventyret, hvor børnene ved hjælp af en række forskellige pædagogiske virkemidler, fx. drama, remser, fagter og billeder lærer alle de vigtigste beretninger i Bibelen.

 

Youth Bible Study og bibelkredse

Hver torsdag mødes en lille gruppe teenagere i Lindehøj Kirkes Annex til Youth Bible Study. Her læser man Bibelen sammen og snakker lidt om, hvad det betyder.

Mange voksne i Lindehøj Kirke er med i lignende grupper - dem kalder vi for bibelkredse, og de mødes typisk i private hjem 1-2 gange om måneden. 

Læs mere om bibelkredse.