Samtaleværksteder Kirkeweekend 2023

Her kan du se, hvilke samtaleværksteder, du kan deltage i på årets Kirkeweekend:

Udgravninger i Shilo v. Johnny Tidemand

I eftermiddagsseminaret ’Jagten på Israels første helligdom’ vil Johnny Tidemand fortælle om udgravningen af Tel Shilo, der betegnes som Israels første hovedstad. 

Tel Shilo, der i dag ligger i en smuk dal på Vestbredden, var en vigtig by i Det gamle Testamente. Her rejste israelitterne deres første helligdom, Tabernaklet, og her ofrede de til Gud gennem flere hundrede år. Shilo dannede også rammen for profeten Samuels første år, hvor han som ganske lille blev bragt til tabernaklet af sin mor og tjente i helligdommen.

De første arkæologer i moderne tid var faktisk danskere, da Nationalmuseet for 100 år siden gennemførte de første udgravninger med henblik på at afdække Shilos hemmeligheder. Gennem de senere år har Johnny ledet flere rejsegrupper af danskere, der har hjulpet til ved nutidens udgravninger.

 

Gudstjenesteform v. Filip Eero

I øjeblikket har vi mange forskellige typer af gudstjenester i Lindehøj sogn, vi har f.eks højmesser, mosaikgudstjenester, meditationsgudstjenester, ungdomskirke, spaghettigudstjeneste osv.

Formålet med dette samtaleværksted er at snakke om muligheden for flere typer af gudstjenester, f.eks har flere fra menigheden italesat et ønske om mere forbøn og fokus på nådegaver til gudstjenesten.

Vil det give meningen, at vi som menighed har særligt fokus på lovsang, forbøn og nådegaver til en/flere gudstjenester? Måske skal der laves en alternativ gudstjeneste? Kan det gøres til en del af højmesse og mosaikgudstjenesten?

  Lindehøj Sogn   ·   Lindehøj Kirke, Tvedvangen 175 & Birkholm Kirkesal, Hjortespringvej 132 - 2730 Herlev       Tlf. 5136 9675 - tlf. 5136 9650       lindehoej.sogn@km.dk