Bibelkredse og cellegrupper

I Lindehøj kirke lægger vi vægt på, at alle kan være med i et mindre fællesskab. Nedenfor kan du læse lidt om bibelkredse og cellegrupper, og hvem du kan kontakte, hvis du vil høre mere eller kunne tænke dig at deltage i en gruppe.

Bibelkredse                         

Bibelkredse er for alle voksne, der ønsker at være en del af et mindre fællesskab i kirken med det formål at dele kristenlivet og læse Bibelen sammen.

Struktur: En bibelkreds er en mindre gruppe, der typisk består af 7-10 personer. Gruppen mødes enten hver 14. dag eller én gang om måneden til bibelstudium og fællesskab. Det er gruppen selv, der beslutter form og indhold. De fleste af bibelkredsene mødes i private hjem.

Lindehøj kirkes bibelkredse har forskellige profiler. Nogle bibelkredse består f.eks. primært af unge familier. Andre af både ægtepar og enlige. Der er mange bibelkredse i Lindehøj kirke – med medlemmer både inden- og udenfor sognet.

Kontakt

Hvis du vil vide mere eller være med i en bibelkreds, kan du kontakte nedenstående, som så vil forsøge at finde en gruppe, som kan passe til dine/jeres ønsker:

Esther Skov Rygaard Andersen · 2990 8251 · esther_rygaard@outlook.com

Cellegrupper

En cellegruppe er, ligesom bibelkredse, små grupper som mødes for at danne små fællesskaber i kirken. Det er et sted, hvor man deler liv og tro med hinanden, og hvor der er tid til at læse i bibelen og bede sammen.

Struktur: Cellegrupper mødes, ligesom bibelkredse, 1-2 gange om måneden.

Cellegrupperne varierer i forhold til aldersspredning, og vi vil forsøge at finde en gruppe som kan passe til dit/jeres behov.

Den væsentligste forskel i forhold til bibelkredse er, at cellegrupper som udgangspunkt altid står åbne for at nye kan være med. Hvis man bliver for mange (typisk 10-12) vil lederne af gruppen gå ud af gruppen for at starte en ny. Man skal derfor være indstillet på at der løbende kan komme nye ind i, og at det kan skifte, hvem der er leder/koordinator af gruppen.

Det er menighedsfællesskabet, Væksthuset, som har hovedansvaret for cellegrupperne, men der vil være en overordnet koordinator, som både har overblikket over grupperne, og som kan hjælpe og vejlede de enkelte koordinatorer for cellegrupperne.

Indhold: Det er gruppen frit for at vælge form og indhold. Af og til kan der være forslag fra Væksthuset eller f.eks. gudstjenesteudvalget (mosaikgudstjenester), om at gøre brug af noget materiale som skaber sammenhæng til temagudstjenesterne.

Kontakt

Hvis du vil vide mere eller være med i en cellegruppe, kan du kontakte:

Susanne Hansen · 2347 2747 · sushan1607@gmail.com

John Hansen · 2347 3747 · johnmartin@mail.dk