Børnekirke & børnefortælling

De fleste søndage er der børnefortælling, børnesange og børnekirke til en af gudstjenesterne (I skolernes ferier holder børnekirke nogle gange også ferie). Tjek gudstjenestekalenderen for hvilke gudstjenester, der sker noget for børn.

Børnefortælling og børnesange

Vi begynder inde i kirken til gudstjenesten med hele menigheden, hvor der vil være børnefortælling over søndagens tekst eller tema. Det bliver fortalt i børnehøjde med enten skuespil, remedier, dukketeater, historie, udklædning, billeder, dukketeater eller lignende. I den forbindelse synger vi en eller to børnesange.

Børnekirke

Efter børnefortælling og børnesange inde i kirken er alle børn (og forældre til de små eller dem, som er nye) velkomne til børnekirke. Der er børnekirke for alle børn mellem 0 år og 7. klasse. Vi er delt op i 3 aldersgrupper:

Midi-kirke: Fra 0 år og op til man begynder i skole
Maxi-kirke: Fra 0.-2. klasse
Tween: Fra 3.-7. klasse

Her er der forskellige aktiviteter, leg, bøn, krea, snak, opgaver, quiz eller lignende, som på den ene eller anden måde handler om børnefortællingen, som blev fortalt ovre i kirken.

Børnekirke består af en masse frivillige, der melder sig på, så vi kan lave program for børnene så vidt muligt hver søndag.

Hvis du vil høre mere om børnekirke eller har spørgsmål er du velkommen til at kontakte kirkens Børne- og ungdomsmedarbejder.

   Gudstjenester med børnekirke