Birkholm Kirkesals arkitektur og historie

Beskrivelse af Birkholm Kirkesals historie og arkitektur er under udarbejdelse. 

Birkholm Kirkesal ligger i forbindelse med Birkholm Kirkegård, på Hjortespringvej 132. Nær ved ligger Birkholm Sognehus, på Hjortespringvej 130.

Brug af Birkholm Kirkesal og sognehus

Birkholm Kirkesal og Sognehus administeres af Lindehøj Sogns Menighedsråd. Hvis du har spørgsmål vedrørende aftale om kirkelige handlinger eller leje af lokaler i sognehuset, så kontakt Lindehøj kirkekontor.