Vielse og velsignelse

Man kan blive viet eller velsignet i både Lindehøj Kirke og Birkholm Kirkesal, når man har bopæl i Lindehøj sogn eller anden form for tilknytning hertil. I skal - i god tid - tage kontakt til en af Lindehøjs præster, for at aftale et tidspunkt for vielsen/velsignelsen. Inden selve brylluppet/velsignelsen mødes I med præsten til en samtale – her taler I om de praktiske forhold og indholdet af vielsen/velsignelsen og af et ægteskab.

Vielse

En kirkelig vielse er juridisk gyldig på sammen måde som en borgerlig vielse på et rådhus. Forskellen ligger i, at man i kirken siger ”ja” til hinanden foran Gud og modtager Guds velsignelse af ægteskabet. Mindst en af parterne skal være medlem af folkekirken.

Mange forbinder et kirkebryllup med en stor fest og mange gæster, men en kirkelig vielse kan også foregå helt stilfærdigt med bare brudeparret, præsten og to vidner.

Det skal I huske

Inden vielsen skal I på borger.dk udfylde en ægteskabserklæring, som danner grundlag for kommunens udarbejdelse af en såkaldt "prøvelsesattest". Prøvelsesattesten er gyldig i 4 måneder og afleveres til præsten. Ved vielsen skal to af deltagerne registreres som vidner, dem oplyser I til præsten under vielsessamtalen.

Hvis I ønsker at ændre navn i forbindelse med jeres bryllup, skal I ansøge om navneændring på bryllupsdagen på borger.dk

Velsignelse

Er man borgerligt viet eller lever i registreret partnerskab, kan man få en velsignelse i kirken. Dog skal mindst en af parterne være medlem af Folkekirken. Den kirkelige velsignelse foregår på mange måder som en vielse - blot skal I ikke sige "ja" til at få hinanden, det har I jo allerede gjort. Derfor skal I heller ikke skaffe en prøvelsesattest.

Vielse uden for kirkens rum

Det er muligt for brudepar at blive kirkeligt viet uden for kirkens rum, når særlige betingelse er opfyldt. Dem kan du læse mere om her. Hvis I som brudepar har en særlig tilknytning til et sted og jeres præst kan godkende det, kan vielsen foregå uden for kirken. Kontakt præsterne for at høre nærmere.