Børne- og Ungdomsmedarbejder Jonas Kaltoft Ægidius 

Kontaktoplysninger

Lindehøj Kirkes Annex (bagved kirken), Tvedvangen 175, 2730 Herlev 
40 40 21 30 · jonas@lindehojkirke.dk 
Fridag: fredag 
 

Hvem er Jonas? 

Jonas Ægidius er vores Børne- og Ungdomsmedarbejder, som er ansat på fuld tid i kirken. Halvdelen af hans løn bliver betalt af Støtteforeningen. Jonas' baggrund for at være B&U-medarbejder er hans passion for børn og unge, og at de må tro på Jesus. Jonas er uddannet pædagog (Specialiseret indenfor 6-18 år) og har i mange år været engageret i lejre for junior/teen-alderen og haft lederansvar og/eller forkyndt i juniorklub, teenklub, børnekirke, ungdomsforening i forskellige kirker. 

Hvad laver Jonas? 

I Lindehøj Kirke har vi et stort og veludbygget børne- og ungdomsarbejde, som i høj grad varetages af ca. 50 frivillige. Jonas’ ansvarsområder består primært af at inspirere, støtte og udruste de frivillige ledere og have fingeren på pulsen med, hvad der foregår rundt omkring i arbejdsgrenene. Derudover er han også hands-on med at planlægge og gennemføre aktiviteter, varetage skole-/børnehavebesøg, stå for gudstjeneste for børn og unge, sommerlejre, events mm. Deri fylder forkyndelse for både børn og unge en stor del.   

Du kan finde meget mere om arbejdet med børn, teenagere og unge her. 

Herunder kan du finde inspiration til arbejdet med børn og unge i kirken: