Menighedsplejen

Menighedsplejen tilbyder frivilligt diakonalt omsorgsarbejde i sognet, herunder akut økonomisk hjælp.

Af menighedsplejens opgaver udover de særskilt omtalte kan nævnes:

    • Frivillig aflastningstjeneste for pårørende, der passer syge og døende i hjemmet.
    • Samtalegrupper om kristendom og tro.
    • Nødhjælp, konfirmationshjælp og julehjælp

Vil du være med til at yde en indsats, så kontakt

Kirsten Astafanos · 51 50 73 23 · kirsten@lindehojkirke.dk

Lise Wanning Vognstrup · 51 41 76 56 · lise@wanning-vognstrup.dk