Besøgstjenesten

Det private netværk bliver ofte tyndere med alderen. Slægtninge og venner dør, eller måske kan kontakten ikke opretholdes pga. sygdom og handicap. At få en besøgsven kan ikke erstatte familie og venner, men det kan være en god hjælp og opmuntring i hverdagen. En besøgsven kan du tale med, og vedkommende har tavshedspligt.

Lindehøj Kirkes Besøgstjeneste har gode erfaringer med at tilbyde besøgsvenner. Det er særdeles givende at være besøgsven, men der kan altid bruges flere besøgsvenner. Så hvis du kan afse tid og er god til at lytte, vil du kunne glæde medmenneske i sognet.

Besøgsvennerne har i det daglige mulighed for at tale med besøgslederen. Desuden kan du som besøgsven møde andre besøgsvenner til forskellige arrangementer. En gang om måneden samles besøgsvennerne i en samtalegruppe om emner, der kan være med til at dygtiggøre og opmuntre i besøgsarbejdet.

Hvis du ønsker en besøgsven eller ønsker at være besøgsven, kan du kontakte kirke- og kulturmedarbejder Kirsten Astafanos på tlf. 51 50 73 23. Telefonkæde tilbydes også.

Mødested & tid

Besøg aftales individuelt mellem besøger og vært.