Vågetjenesten

Vågetjenesten har til formål at yde støtte til døende i eget hjem, på hospitalet eller på plejehjem, og derved aflaste de pårørende.

Lindehøj Sogns frivillige vågere sidder hos døende for at give medmenneskeligt nærvær og omsorg. Vi er der på den døendes præmisser - holder i hånden, hvis det ønskes. De frivillige yder ikke plejemæssige opgaver, men medmenneskeligt nærvær.

Med denne frivillige tjeneste ønsker vi at aflaste de pårørende, som går igennem en udmattende og svær tid. Vi træder også til, hvor der ikke er pårørende. Vi ønsker at skabe ro og respekt omkring et dødsleje – samt trøste og berolige, hvor der er behov for det!

Hvordan foregår en vågetjeneste

Vi tilbyder at komme i eget hjem, på hospital eller på plejehjem. Vågerne er frivillige og kan være til stede i 4 timer pr. gang. Tilbuddet er gratis!

Hvem kan blive våger

De frivillige er modne mennesker, der har overskud og lyst til arbejdet. De modtager undervisning og
faglig vejledning. De har tavshedspligt. Har du mod på at blive våger, så kontakt leder af vågetjenesten.

Hvem er vågetjenesten

Vågetjenesten udgår fra Lindehøj Sogns Menighedspleje og er en del af Lindehøj Sogns sociale arbejde. Vi samarbejder med Herlev Kommune, hjemmeplejen, hospitalet og de tre plejehjem beliggende i Lindehøj Sogn.

Kontak vågetjenesten

Kirsten Astafanos - 5150 7323 -  kirsten@lindehojkirke.dk