Information til Bedemænd

Aftale om levering af kiste sker med kirketjenerne.

Information om priser i forbindelse med leje af kirkesal ved borgerlig bisættelse kan findes her: Borgerlig bisættelse

Informationer til kirketjenerne ved borgerlig bisættelse kan hentes her: Information til kirketjenerne ved borgerlig bisættelse

Reglement ved udleje af lokaler til mindesamvær kan findes her: Udleje til mindesamvær

 

Kordegnekontoret kan også kontaktes med spørgsmål til bisættelse/begravelse.