I Lindehøj Sogn er der mange forskellige typer gudstjenester, som har hvert sit præg. Nogle gudstjenester er målrettet en bestemt aldersgruppe, andre har forskelligt musisk udtryk i form af salmer og orgel eller rytmisk musik og band. Derudover er der gudstjenester, som har fokus på en højtid eller et tema f.eks. meditation, faste, Alle Helgen, høst, gennemgang af bøger i bibelen eller bøn.

Der afholdes både gudstjeneste i Lindehøj Kirke og Birkholm Kirkesal hver søndag, samt nogle gudstjenester i hverdagene. 

   Kommende gudstjenester