Ledige stillinger i Lindehøj Sogn

Vil du give en hånd med? Vi har i øjeblikket brug for ekstra hænder til disse opgaver:

 

Hjælp til Mindesamvær og Receptioner efter kirkelige handlinger.

Lindehøj Sogn tilbyder så vidt det er muligt at menighedslokalerne kan lejes til mindesamvær eller en kort reception umiddelbart efter man har holdt bisættelse, bryllup eller dåb her i  sognet.

Vi er på det seneste dog kommet i bekneb for folk som vil stå for opdækning, afrydning og afregning for disse korte arrangementer.

Det er overvejende mindesamvær efter begravelse eller bisættelse der er tale om og det strækker sig som regel over ca. 5 timer fra start til slut.

Hvis du kunne have lyst til at blive tilbudt forefaldende arbejde til en god timeløn, så må du meget gerne kontakte kirkekontoret på Tlf. 51 36 96 50,

 Tlf. 51 36 96 75  eller på mail: lindehoej.sogn@km.dk

 

Tenor søges med lys og lygte

Lindehøj kirke, søger en Tenor/baryton til ansættelse snarest.

 

Kirkesangeren synger, sammen med en sopran- og altsanger, primært på søndage/helligdage og i maj måned til en-to konfirmationsgudstjenester hver lørdag.

 

Er man interesseret, kan man også synge til hverdagstjenester (i alt ca. 10 tjenester om måneden i gennemsnit).

 

Kirkesangeren skal være rutineret, nodestærk, have kendskab til den danske salmebog og skal kunne synge sange i den rytmiske kirkemusik-genre. Ved højmesser synges motet.

 

Vi sætter pris på en udførelse af musik i høj kvalitet. I Lindehøj kirke synges et meget varieret repertoire, der spænder fra børnesange til klassisk og rytmisk musik.

 

Ved deltagelse i diverse musikalske projekter og koncerter ydes særskilt honorar.

 

Lønnen er 300 kr. pr. time, hvor du vil modtage mindst 2 timer pr. tjeneste + et månedligt tillæg på kr. 885,-

 

Der gives ekstra honorar både for forlængede gudstjenester, ekstra forberedelse, solosang, tjenester efter kl. 17.00 og for eventuel ventetid mellem flere tjenester og der betales løn under sygdom.

 

Kontakt:
Organist Roberto Schmidt
Mobil: 60561176
Mail: robertolindehoej@gmail.com

 

Projektleder til Familienetværket Lindehøj, Herlev

 

Vil du gøre en forskel for sårbare familier, som har brug for et pusterum i hverdagen? Blå Kors og Lindehøj Kirke i Herlev søger en projektleder til Familienetværket, som er et gratis tilbud om fællesskab, spisning og sociale aktiviteter.


Vi søger dig, som har socialfaglig baggrund og som har erfaring med at arbejde med familier, der er presset af fx økonomi, sociale udfordringer, ensomhed, vold, sygdom m.m.

 

Du må gerne være lidt af en ildsjæl, der har hjerte for mennesker og diakoni. Du skal være indlevende, opsøgende og se potentialet i den enkelte. Det er vigtigt, du har et diakonalt mindset og møder den enkelte, hvor behovet er.

 

Hvem er vi?
Familienetværket drives i et partnerskab mellem Lindehøj Kirke og Blå Kors Danmark. Familienetværket er et netværk for sårbare familier, der mødes til aktivitet og fællesspisning to mandage om måneden i Birkholm Sognehus.

På landsplan er der mere end 40 familienetværk, som alle rækker ud til familier i deres lokalområde.

 

Dine arbejdsopgaver
Som projektleder er du Familienetværkets ansigt udadtil. Din kerneopgave er at lede og organisere Familienetværket i samarbejde med ledergruppe og frivillige. Du skal kunne arbejde tæt sammen med familienetværksteamet, kirkens ledelse, Blå Kors Danmark, frivillige og en række faglige instanser.

 

Du skal være fagligt dygtig, have næstekærligheden for øje, være selvstændig og handlekraftig. Det er vigtigt at have et godt overblik, så du kan uddelegere opgaver til de frivillige. Vi ønsker at du har et godt kendskab til kirkeliv, så du kan være med til at bygge bro til menigheden.

Vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø og en god dialog med hinanden. 

 

Dine opgaver som projektleder er blandt andet at:

Koordinere, organisere, lede og deltage i de planlagte aktiviteter i Familienetværket


Planlægning og udførsel af aktiviteter kan f.eks. være:
● Have samtaler og opfølgning på samtaler med deltagere, frivillige m.m.

● Uddelegere og følge op på opgaver

● Afholde møder og kurser for medledere og frivillige

● Håndtere konflikter

● Være tovholder og bygge bro til de forskellige tilbud i byen

● Afholde andagter for de deltagere, der har lyst til det

● Håndtere administrative opgaver

 

Du vil løbende deltage i kurser og samlinger med projektledere i resten af landet, som giver mulighed for både dygtiggørelse og inspiration.

Ansættelse og ansøgning.


Stillingen er i gennemsnit på 10 timer om ugen med stor mulighed for fleksibilitet. Dog er afviklingen af netværkssamlingerne fast om mandagen.

Løn og ansættelsesvilkår sker gennem Blå Kors efter gældende regler. Vil du vide mere om ansættelsesvilkår, kan du kontakte familienetværkskonsulent Valborg Hammer fra Blå Kors Danmark på tlf. 29 42 53 27, e-mail val@blaakors.dk Ansættelse snarest muligt. 

Der er ansøgningsfrist tirsdag den 26. september. Vi forventer at afholde samtaler løbende.

 

Se mere på www.blaakors.dk/familienetvaerk

 

Vil du vide mere om, hvad stillingen indebærer, kan du kontakte sognepræst Filip Eero på tlf. 2491 5306, e-mail fee@km.dk 

eller kirke- og kulturmedarbejder Kirsten Astafanos på tlf. 5150 7323, e-mail kirsten@lindehojkirke.dk

 

  Lindehøj Sogn   ·   Lindehøj Kirke, Tvedvangen 175 & Birkholm Kirkesal, Hjortespringvej 132 - 2730 Herlev       Tlf. 5136 9675 - tlf. 5136 9650       lindehoej.sogn@km.dk