Begravelse og bisættelse

Et dødsfald skal anmeldes senest 2 hverdage efter at det har fundet sted.

Dødsfaldet skal anmeldes af afdødes ægtefælle, hvis samlivet bestod, eller myndige børn, eller af forældre i den nævnte rækkefølge. Findes der ingen af ovenstående, skal anmeldelsen foretages af tilstedeværende personer over 18 år, der hører til afdødes husstand, eller hos hvem den pågældende havde ophold (institution). Det er anmelder der, evt. sammen med andre pårørende, undersøger dato, sted og tidspunkt og som aftaler hvordan det skal foregå med begravelsesmyndigheden. En bedemand vil kunne bemyndiges til  at stå for det på de pårørendes vegne. 

Når en person dør i Danmark, foretager en læge ligsyn. Lægen udfylder en dødsattest, som rummer en række oplysninger om dødsfaldet. Hvis dødsfaldet er sket hjemme, er det afdødes egen læge eller en lægevagt, der udsteder dødsattesten. Sker dødsfaldet på et sygehus, vil det være en læge derfra. 

I de fleste tilfælde sker der en elektronisk indberetning af selve dødsfaldet, og så er det ikke nødvendigt at aflevere dødsattesten til begravelsesmyndigheden. Men der kan være tilfælde, hvor det er nødvendigt, at begravelsesmyndigheden får dødsattesten. En bedemand vil kunne være behjælpelig med dette. 

Bedemand

Man kan kontakte en bedemand, der kan være behjælpelig med at aftale og tilrettelægge bisættelsen/ begravelsen samt indtaste dødsanmeldelsen på borger.dk til begravelsesmyndigheden (i afdødes bopælssogn).

Er du i tvivl om hvordan man gør, så kontakt kirkekontoret eller din bedemand.

Begravelse/bisættelse i Lindehøj Sogn

Ønsker man at gøre brug af Lindehøj Kirke eller Birkholm Kirkesal til en begravelse/bisættelse, bedes man kontakte kirkekontoret eller en af præsterne og aftale nærmere.

Samtale

Et par dage inden bisættelsen/begravelsen mødes præsten og de pårørende til en begravelsessamtale, hvor de pårørende fortæller lidt om afdøde, og hvor de nærmere detaljer omkring bisættelsen/begravelsen aftales.

Spørgsmål i forbindelse med dødsfald og begravelse kan altid rettes til kirkekontoret og sognets præster.