Kirketjener ved Lindehøj Sogn i Herlev-Gladsaxe Provsti, Herlev Kommune

 

Lindehøj sogn er et stort og aktivt sogn med 16.845 indbyggere heraf 10.850 medlemmer af Folkekirken.

I sognet er der to gudstjenestesteder, Lindehøj Kirke og Birkholm kirkesal, med tilhørende menighedslokaler og sognehus.

Sognet er præget af god gudstjenestedeltagelse, mange kirkelige handlinger, forskelligartede aktiviteter og et stort engagement af frivillige og derfor mange mennesker gennem sognets lokaler i ugens løb.

En af vores 3 kirketjenere har efter 15 år i Lindehøj valgt at gå på pension, hvorfor stillingen slås op nu.

 

Vi søger en kirketjener, der er serviceminded og med gode praktiske evner og en lyst til at indgå i et team med to kollegaer, hvor du bliver den tredje.

Lindehøj sogn tilbyder et attraktivt og selvstændigt job, hvor der er gode muligheder for selv at tilrettelægge arbejdsopgaverne. Du vil indgå i et fleksibelt og positivt samarbejde med kirkens øvrige 10 medarbejdere, 4 præster og menighedsråd.

Stillingen er på gennemsnitlig 37 timer om ugen.

 

Kirketjeneren skal varetage følgende opgaver:

 - Kirketjeneste, herunder gudstjenester og øvrige kirkelige handlinger
- Rengøring af kirke, menighedshus og øvrige lokaler
- Medvirken ved arrangementer som koncerter, foredrag og øvrige aktiviteter
- Udendørs pasning af arealer, herunder snerydning
- Tilsyn med tekniske installationer og varmeanlæg, i samarbejde med kirkeværge
- Udførelse af småreparationer


Som person forventer vi, at du:

- Tager initiativ inden for dine arbejdsopgaver, og er i stand til at planlægge din hverdag
- Er pålidelig, loyal, fleksibel, samarbejdsvillig og i besiddelse af godt humør
- Er udadvendt og opsøgende overfor alle brugere af vores kirke
- Har hænderne skruet rigtigt på
- Har forståelse for strømningerne i folkekirken
- Har teknisk indsigt og et godt kendskab til PC.


Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer – Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) og Organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for gravere og kirketjenere.

Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Årslønnen aftales indenfor intervallet 288.669 kr. – 372.232 kr. (nutidskroner). Rådighedstillægget udgør årligt 27.241 kr. (nutidskroner).

Dertil kommer OK18 tillæg på 1275 kr. (nutidskroner)

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening.

Til ovenstående kommer arbejdsgiverbetalt pensionsbidrag.

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Prøvetiden er 3 måneder.

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til menighedsrådets kontaktperson  Mia Mohr 4068 6316 eller ledende kirketjener Bo Sindlev 5150 7964.

Ansøgningen med relevante bilag modtages kun pr. mail 9074fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest 12. april 2024 kl. 12.00, og mærkes ”ansøgning” under emne.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted hurtigst muligt efter fristens udløb. Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet børneattest.