Tema for Kirkeweekend 2023

Årets taler på Kirkeweekend 2023 er Johnny Tidemand, som er præst i Søhøjlandets kirke i Gjern i Midtjylland. Johnny er også næstformand i Selskab for Bibelsk Arkæologi og er i den forbindelse en del af udgravningen i Shilo, som han vil fortælle om i eftermiddagsseminaret ’Jagten på Israels første helligdom’.

 

Johnny vil tale over temaet: Synd, nåde og forsoning

 

1. Hvad kan vi lære af israelitternes store forsoningsdag?

Vi vil se på, hvor alvorligt Gud tager synden og dermed også behovet for forsoningen. Dette handler ikke kun om det ’personlige forhold til Gud’, men får også betydning for, hvordan vi klarer det med synd mennesker imellem; at vi ikke kan lade noget komme imellem os, uden at vi får gjort op med det (Matt. 5,23-24).

 

2. Jesus som forsoner mellem Gud og mennesker.

Her vil især Hebræerbrevet være vores guide og vise os, at Jesus er det fuldkomne svar på offer-forskrifterne i Bibelen. Denne session vil især handle om Guds nåde og den bibelske baggrund for retfærdiggørelsen. Jesu stedfortrædende offer for os er baggrunden for at kunne leve frimodigt som menneske og som kristen.

 

3. Synd, nåde og forsoning i hverdagen.

Hvad betyder Jesu stedfortrædende død i vores hverdag? Hvad stiller vi op med synden? Hvordan møder vi syndere? Når Jesus er død for alle mennesker, bliver alle så frelst?