Støtteforeningen

Støtteforeningen ved Lindehøj Kirke har til opgave at støtte aflønningen af vores børne- og ungdomsmedarbejder Jonas Kaltoft Ægidius. På sigt er visionen, at foreningen kan støtte andet kirkeligt børne- og ungdomsarbejde i sognet.

Foreningen har en bestyrelse, som består af 3 personer fra menighedsrådet og 3 personer fra kredsen af bidragsydere. På den årlige generalforsamling vil der være valg til bestyrelsen. Det gælder kun for de 3 pladser som kredsen af bidragsydere har.

Børne- og Ungdomsarbejdet i Lindehøj Kirke har brug for din støtte, bl.a. grundet de foregående års regnskaber. I den forbindelse har vi lavet en folder som skal være med til at profilere støtteforeningen og give flere bidragsydere.

Bestyrelsen

Henrik Munk Roager (Formand) · 25 48 06 99 · roager@gmail.com

Lars Juul · 2132 2262 · lars@juul.one

Morten Kallestrup  · 93 98 80 64 · morten@kallestrup.in

Preben Schousboe · 2142 1405 · preben.schousboe@gmail.com

Kurt Henriksen · 28960659 · kurt@dbg.dk

Ely Ramløse Jensen (Kasserer) · 51 89 97 34 · elyrjensen@gmail.com

Mere info her

Praktisk information om økonomisk støtte

Vedtægter og referater fra generalforsamlinger for Støtteforeningen ved Lindehøj Kirke