Støtteforeningen

Praktisk information om økonomisk støtte 

Indbetaling 
Alle indbetalinger skal være mærket med følgende: 
Indbetalers fulde navn - for at få stemmeret på generalforsamlingen. 
Indbetalers Cpr. nr. - for at få skattefradrag. 

Gaver indbetales på 
Nordea konto - 2120 6880167594 
Fælles for alle indbetalinger er at de går via Kirkefondet. 

Faste bidrag 
Hvis du ønsker at give en fast støtte kan du straks begynde indbetalingen til støtteforeningen. For at vi har informationer om medlemmerne af foreningen, og et overblik over hvor mange penge vi kan forvente at få ind i løbet af året, må du meget gerne gå til tilsagsnformularen og udfylde den. Du skal også være meget velkommen til at kontakte kassereren og give informationerne. Hvis du ønsker at støtte fast vil det være en stor fordel for os med en månedlig indbetaling, da vores Børne- og Ungdomsmedarbejder også får løn hver måned. 

Engangsbeløb 
Hvis du ønsker at give et engangsbeløb kan du indbetale pengene på kontonummeret. 

Gavebrev 
For at kunne trække det fulde beløb fra på selvangivelsen kan du oprette et gavebrev. Det skal dog bemærkes, at et gavebrev er bindende for en periode på 10 år. Hvis du ønsker at oprette et gavebrev skal du kontakte kassereren. 

Skattefradrag 

Bidragene til støtteforeningen er fradragsberettigede ifølge ligningslovens § 8 A stk. 1 (se evt. mere information her). I år 2022 kan der fratrækkes op til 17.200 kr. Der findes ikke længere et mindstebeløb for hvad der kan fratrækkes og der er ikke noget bundbeløb der ikke kan fratrækkes. 

For at bidragsyderne kan trække bidraget fra på selvangivelsen, bliver bidrag til foreningen indbetalt til Kirkefondet, som så sender pengene videre til støtteforeningen. 

  Lindehøj Sogn   ·   Lindehøj Kirke, Tvedvangen 175 & Birkholm Kirkesal, Hjortespringvej 132 - 2730 Herlev       Tlf. 5136 9675 - tlf. 5136 9650       lindehoej.sogn@km.dk